3 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

Küreleşmenin Kültürel Sonuçları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 271 B

Küreselleşme ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal bir olgudur. Bununla beraber küreselleşmenin ağırlık merkezinin ekonomik olduğu şüphesizdir. Bundan dolayı, küreselleşme meseleleri de çoğunlukla ekonomik niteliklidir.
Bu çalışmada, küreselleşme ekonomik boyutunun ötesinde kültürel bir olgu olarak analiz edilmektedir. Bu bilimsel çalışmayla Amerikan hegemonyasının diğer dünya toplumları üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu negatif sonucun yanı sıra, küreselleşmenin çeşitli olumlu sonuçları da vardır. İletişim imkânlarında ve demokratik haklardaki artış ve çevrenin farkında olmanın kolaylığı bu pozitifliklerden bazılarıdır.