7 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

Kolektif - Anadilde Eğitim Ve Azınlık Hakları - Sorun Yayınları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Anadilde eğitim, azınlık hakları, kültürel haklar, etnisite sorunları toplumda yaygın boyutta tartışılmaktadır.

Konu “ulusal sorun” çerçevesinde tartışılırken, etnisite ve “kültürel haklar” sorunsalı öne çıkarılmaktadır. Oysa konunun tartışılması ve çözüm yöntemi üretilmesi siyasidir.

Özgür ve demokratik bir ortamda tartışılmayan bu önemli konu, bir yandan gerici, tutucu ve tepkici kesimin kuşatmasında özünden saptırılırken, diğer yandan konuyu sloganik söyleme indirgeyen kesimlerde çıkmaktadır.

Resmi tarih anlayışı ile resmi ideolojilerin kuşatmasını aşmaya namzet çalışmalar da henüz kitlerin sahiplenmesinden uzaktır.

Sosyolojik emekçi kamu ve sosyal derslik gerçekliğini inkar, imha ve asimile anlayışına dayanan etkiler “sol” un bu konudaki politikasızlığında da görülmektedir.