2 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Kolektif - Abd İmparatorluğu - 11 Eylül'den Afganistan'a - Iı. Kitap - Ütopya Y

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...nleri için sürekli genişleyen bir pazar gereksiniminin itmesi ile burjuvazi, yeryüzünün dört bir yanına yayılıyor. Her yerde tutunmak, her yerde yerleşmek, her yerde bağlantılar kurmak zorundadır.Burjuvazi, dünya pazarlarını sömürüsüyle, her ülkedeki üretime ve tüketime kozmopolit bir nitelik verdi. Gericileri derin kedere boğarak, sanayinin ayakları altından, üzerinde durmakta olduğu ulusal temeli çekip aldı. (...) Eski yerel ve ulusal yalıtımın ve ken-Toplum ve Hekim Dergisi, Ciit:17., N o :!,...