13 The Download
0 Comment
06.12.2019 Upload date

Kök Türk Dönemine Ait Orta Asya Müzik Notaları

Müzik

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

1 Giriş
Dünya   müzik   tarihi   incelendiğinde,   Çin   müzik   tarihinin   önemi   ortaya   çıkar.   Çin  
müzik  tarihi  incelendiğinde  ise,  Orta  Asya  ve  Orta  Asya  Türk  müzik  tarihinin  önemi  
ortaya  çıkar.  Müzik  tarihi  kültür  tarihinin,  kültür  tarihi  de  medeniyet  tarihinin  birer  
dalıdır.   Müzik   tarihinin   görevi,   müzikteki   gelişmelerin   ortaya   konulması   ve  
araştırılmasıdır.  Orta  Asya  ve  Türk  müzik  tarihi  ayrıntılı  incelenmeden,  Türk  kültürü  
etraflıca  aydınlatılamaz.  Türk  kültürü  incelenmeden  Türk  tarihinin  genel  panoraması  
kavranamaz.  Zira  müzik,  aynı  zamanda,  sanatın  diğer  disiplinleri  içerisinde  kültürel  
ortamın  izlerini  üzerinde  en  açık  taşıyan  bir  kolu  ve  bir  toplumun  genel  kültürünün  
önemli  bir  parçasıdır.    
“Tarihin   konusunun   kültürler,   kültürlerin   ise   dinamik   yapılar   olduğunu”   ileri  
süren,   aynı   zamanda   antik  Doğu  Türkistan   için   çok  derin  hayranlık  duyan   İngiliz  
tarih  felsefecisi  Arnold  Joseph  Toynbee'ʹnin  (Daisaku  Ikeda-­‐‑Arnold  J.  Toynbee  1999:5),  
"ʺilk   yüzyıl  Doğu  Türkistan’da  doğmayı  ümit   ederdim"ʺ  diyebilecek  kadar  Kuça  ve  
Kaşgar  merkez  olarak  Orta  Asya,  köklü  bir  medeniyet  merkezi  olmuştur.  
Dünya  müzik  tarihini  ve  Çin  müzik  tarihini   inceleyen  araştırmaların  sonuçları,  
bize,  Orta  Asya  ve  Türk  kültürü  ve  müziğinin  diğer  kültürler  ve  müzikler  arasında  
hem  birincil  hem  de  ayrı  bir  yere  sahip  olduğunu  gösterir.  Orta  Asya  ve  Türk  kültürü  
ve  müziği  bu  önceliği  ve  özelliği  sayesinde  diğer  kültürleri,  müzikleri  de  etkilemiş  ve  
dünya  medeniyetinin  ve  müziğinin  gelişmesine  katkısı  olmuştur.    
Orta  Asya  ve  Türk  müzik  tarihi  açısından  ele  aldığımız  bu  çalışmamızda,  Çin  ve  
Japon  kaynaklarında  yer  alan  Kök  Türk  dönemine  ait  notalar  ve  bu  notalar  ile  ilgili  
araştırma  sonuçlarına  dayanarak,  Orta  Asya  ve  Türk  müziğinin  oluşum  dönemlerini  
ve   gelişmelerini   tarih   açısından   incelerken,   Orta   Asya   ve   Türk   müziği   sisteminin  
köklü   bir   sistem   oluşu   ve   oluşum   döneminin   başlangıcının,   Türklerin   İslâm  
medeniyeti  ile  bütünleşmeye  başladıkları  zamandan  çok  daha  erken  dönemlere,  Hun  
dönemine   götürülebileceğini,   en   parlak   ve   ‘nota’   kullandığı   dönemlerinin  
başlangıcının  da  Kök  Türk  ve  Uygurlar  dönemi  olduğu  ortaya  konmaya  çalışılmıştır.