0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Kızılbayrak Yıl 2014 Sayı 05 31 Ocak

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

... 2002seçimleriyle ivme kazanan evriminin son noktasıdır. Yerel seçimler ve reformist payandalar...Gelinen yerde komünistlerintemsil ettiği bağımsızdevrimci sınıf çizgisi dışındaTürkiye solu iki ana reformistkampta kümelenmişdurumdadır. Biri Kürthareketinin “demokratiközerklik ve cumhuriyetindemokratikleştirilmesi”, ötekiise cumhuriyetinkazanımlarını korumak vegeliştirmek çerçevesinde“ulusalcı cumhuriyet”bayrağını taşımaktadır. ABD’nin, sadık uşağı Türk sermaye devletindeyaşanan iktidar krizi kar...