0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Kızılbayrak Yıl 2013 Sayı 15 12 Nisan

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

...a yönlendiriyorlar. Yıkıcı savaşları yayma ve halkları parçalamataarruzuna karşı, işçi sınıfı ve emekçiler halklarınkardeşliği için 1 Mayıs alanlarına akmalı, Kürt halkıbaşta olmak üzere tüm bölge halklarına kardeşlikmesajını güçlü bir şekilde iletmelidirler. İşçilerin birliği için...Burjuvazi için iç politika dış politikadır, dışpolitika iç politikadır. Bundan dolayı yıkıcı savaşta“aktif taşeron” rolü üstlenen AKP iktidarı, işçi sınıfıve emekçileri hedef alansaldırıları daha dasertleştirecektir...