9 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Kimlik, Dış Politika Ve Uzlaşma - Ebru Çoban Öztürk

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 192 KB

...amlar yüklenmekte-dir.15 İnşa süreci siyasi bir süreçtir ve ulusal kimlikler de ulusal ve uluslararası siyasi sü-reçlerle ve çatışmalarla oluşmaktadır.16 Aynı zamanda İnşaacı yaklaşıma göre, iktidar/ güç (power), kimlikleri, çıkarları ve devlet pratik-lerini kuran ortak anlamları belirleyen otorite anlamına geldiğinden ulusal kimliği şekillen-diren toplumsal güçler bu kimlik üzerinde de otorite edinmektedirler.17Türk ve Ermeni Ulusal Kimlikleri18 Kimlik sosyal bilimlerin birçok alanın-da temel k...