66 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

Keyman, Mutman, Yeğenoğlu - Oryantalizm, Hegemonya Ve Kültürel Fark

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

“Batılı” ve “Doğulu” akademisyenlerce kaleme alınmış sekiz makaleden oluşan kitap, Müslüman kadınların peçesine ya da Kuzey Afrika’da kullanılan kadın sünnetine ilişkin Batılı yaklaşımlardan uluslararası ilişkiler kuramına, sinemadan İslamî harekete, hegemonik Batılı söylemlerin yaşadığımız dünyayı nasıl kaplayabildiğini, örtebildiğini inceliyor.