10 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

Kerem Deniz - Gençlik Ne Yapmalı - Yeni Dönem Yayınları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 24 MB

Günümüzde talebe gençlik, daha etkin bir politik güç haline gelmemişse ve sınıflar mücadelesinde ploretaryanın beraberinde daha etkili bir rol oynamıyorsa, bunun başlıca nedenlerinden birisi, talebe gençlik arasında azımsanmayacak bir etkiye sahip olan küçük-burjuva politik akımlardır. Küçük burjuvazinin düşünüş tarzına, kakarsızlığına uzlaşmacı kararterine ve politik dar görüşlülüğüne sahip olan politik akımlar, bu özelliklerini talebe gençliğe taşıyarak adeta onların ayağına ptanga vurmuş oluyorlar. Marksizm adına devinim eden bu grupların bir-iki kırıntı uğruna kopardıkları kuru gürültünün yarattığı toz duman arasında sorunun Marksist konuluşu yitip gidiyor.

Devrimci dönüşüm sürecinin en önemli unsurlarından olan gençlik, ihtiyaç duyacağı teorik silahı bu kitapta bulacaktır.