5 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Kemaliyye

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 67 MB

Kemaliyye ve Müellifi
Necip Paşa nüshasında Şeyhülislam İbn Kemal'e 1468-1534 mal edilen Kemaliyye'nin, diğer nüshalarını ihtiva eden yazma kütüphane kataloglarında ve bunları referans alan eserlerde, Dilşad Şirvani, Şirvanlı Mahmud gibi farklı yazarların eseri olduğu zikredilmektedir.