20 The Download
0 Comment
08.05.2020 Upload date

Kemal H. Karpat - Türk Demokrasi Tarihi (1)

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 15 MB

...K DEMOKRASi TA RİHİ iddia olunuyordu.54 Bu iddiaları, okullardaki her türlü sol etki­nin tasfiyesini hedef tutan bir kampanya takip etti. Bütün çekiş­me ve tartışmalar Ankara Üniversitesi'ne mensup dört üye etra­fı nda cereyan ediyordu.55 Bu üyeler, sosyalist olarak bilinen Yurt ve Dünya dergisinde ve Tan gazetesinde yazılar yayınlamışlar­dı. "Sağ" kanadı temsil eden bir öğrenci grubu, kendisini "komü­nizm propagandası yapmak"tan alıkoymak için Profesör P. Naili Boratav'ın konferans vereceği bir...