1 The Download
0 Comment
22.04.2020 Upload date

Katılım Dergisi 4

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

... gelinecektir.En kısa ta n ım ıy la , ö zerk -d e m o k ra tik -k a tılım c ı bir O D TÜ istiyoruz.KATILIM3Üniversite özerkliği, bir kavram ve özlem olarak, 1950'li yılla­rın ortalarından beri Türkiye'nin siyasal ve entellektüel yaşamının gündeminde bulunmaktadır. De­mokrat Parti'nin Milli Eğitim Ba­kanı, Siyasal Bilgiler Fakültesi de­kanına, öğrencilerine "nabza göre şerbet vermeyin" dediği için işten el çektirmiş ve böylece özerklik tartışması yoğun bir - biçimde gündeme gelmiştir. İşin ilginç...