45 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Kathi Weeks - Çalışma Sorunu - Ayrıntı Yayınları

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Duke University, Kadın Çalışmaları profesörü Kathi Weeks, Çalışma Sorunu adlı bu kitabında, faaliyetin ya da ücretli emeğin içkin bir toplumsal ve politik iyi olduğu ön kabulüne cesaretle kafa tutuyor. Marksist ve feminist hareketler dahil, tüm ilerici politik hareketler eşit ücret, daha iyi etkinlik koşulları ve karşılığı ödenmemiş etkinliğin emeğin değerli bir biçimi olduğunun onaylanması için mücadele ederken, bir yandan da çalışmayı bitkisel ya da kaçınılmaz bir etkinlik olarak kabul etme eğilimindedir.

Ancak Kathi Weeks’e göre, çalışmayı bir veri olarak alarak aslında çalışmayı “depolitize” etmiş, diğer bir ifadeyle çalışmayı politik eleştiri sektörünün dışına çıkarmış oluruz. İstihdam sektörü günümüzde geniş oranda özelleşmiş ve dünyanın geniş bir bölümünde etkinlik temelli eylemlilik felce uğramıştır.

Genel olarak fiyat karşılığı çalışmayı gelir dağılımının birincil mekanizması, etik bir yükümlülük, kendimizi ve başkalarını toplumsal ve politik özneler olarak tanımlamanın bir aracı olarak kabul ediyoruz. Marksist ve feminist eleştiri çizgisini izleyen Kathi Weeks ise bu kitabında, insanların acımasızca istihdam ilişkilerine bağımlı kılınmadan da verimli ve yaratıcı olmalarına imkan verici bir çalışma-sonrası toplum önermesi kaleme alıyor. Çalışma, Kathi Weeks’e göre, politik teorinin meşru, ayrıca vazgeçilmez bir konusudur."Kathi Weeks’in muhteşem kitabı bize, bir çalışma-sonrası toplumu kurmanın, emeğin gerçek özgürleşmesinin emekten özgürleşme olması gerektiğini kavrayan feminist bir proje olduğunu gösteriyor." Antonio Negri