20 The Download
0 Comment
02.12.2020 Upload date

Karl Marx - Fransa'da Sınıf Mücadeleleri - Yordam

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...a pasaj la, Engels'in ı Nisan ı 895'te Kautsky'ye yazdığı bir mektuba göre, onun "yasallığın gerçek bir uysal tapınıcısı" olduğu izlenimini yaratma çabası gösterildi. Engels, Kautsky'ye yazdığı ı Nisan ı895 tarihli mektupta, giriş yazısının hazır metninin, "bu utanç verici izlenirnin si­linmesi için" Die Neue Zeit'ta yayımianmasının zorunlu olduğunu belirtti. Marx'ın eserinin ayrı basımının yapılmasından kısa bir süre önce, Engels'in giriş yazısı, onun ısrarlı talepleri üzerine Die Neue Zeit'ta ...