20 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Karl Marx - Demokritos İle Epikuros'un Doğa Felsefeleri - Sol

Marksizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...kteki atomların in­celiğini, onlarda -Laeıtius'un ifadesine (X, 44) göre-büyüklük bulunmadığını söyleyerek, akla yakın kılmaya çalışmıştır" 48 Öte yandan Eusebios, daha doğrusu onun kendisin­den özet parçalar aldığı İskenderiyeli piskopos Di­onysios, kendi kendisiyle çelişir; çünkü aynı kitapta, Demokritos'un. doğanın ilkeleri olarak, akılla kavra­nabilecek bölünmez cisimler kabul ettiği yazılıdır.20 En azından şurası açıktır: Demokritos çelişkinin far­kında değildi; o, buna dikkat etmemiş, oysa...