41 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

Jurgen Kocka, Allan Mitchell - 19. Yüzyıl Avrupası&39;nda Burjuva Toplumu

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

Burjuvazi Avrupa tarihini nasıl etkiledi? Orta sınıflar nasıl oluştu?
Burjuvazi kendi suretinde bir Avrupa yaratıp sosyal sınıflar arasındaki ilişkileri dönüştürürken bir yandan kendi varlığını ve meşruiyetini güvence altına edinmeyi diğer yandan da bunu tüm kamusal alana yaymayı nasıl başardı? Jürgen Kocka ve Allan Mitchell’in derledikleri 19. Yüzyıl Avrupası’nda Burjuva Toplumu bu soruların cevaplarını arıyor.

Almanya’yı merkeze alıp, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, Macaristan örnekleriyle karşılaştırarak burjuva kültürünün ve orta sınıfların ortaya çıkışının izlerini süren metinler, siyaset, hukuk, cinsiyet, ekonomi, meslek ahlâkı, etkinlik hayatı, proletarya, eğitim, mülkiyet, düello, onur, kamu sağlığı gibi değişik odaklardan meseleyi ele alarak, Avrupa’da toplumsal hayatın nasıl esaslı bir değişikliğe uğradığını gözler önüne seriyor.

“Avrupa toplumu, 18. yüzyılın sonlarından beri, dinamizmini orta sınıfın üstlendiği, bir dönüşümden geçmiştir. Ancak bu toplumsal kategoriyi tanımlamak bir muamma olarak ortadadır. Tam olarak kimler orta derslik sayılır? Ne gibi özellikleri paylaşırlar? Ortak bir kültür tarafından mı tanımlanırlar? Gerçekte onları başkalarından ayıran nedir? Zaman arasında evrimleşen Avrupa uluslar topluluğu arasında ortak etkileri ne olmuştur?”
JÜRGEN KOCKA / ALLAN MITCHELL