12 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Jürgen Habermas & F. Jameson & J-F. Lyotard - Postmodernizm - Kıyı Yayınları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...enjamin’in Baudlaire’i ya da Heidegger’in Hölderlin’i okumasına benzemiyor pek. Borges’e duyulan yakınlık, daha çok herkesçe de paylaşı- lamayan, bir duygudaşlık düzeyinde. Daha doğrusu benzerliği asıl, Borges ile postmodernizmin yaygın imajları arasında kurmak gerekiyor. Borges metinlerinin sık sık yinelenen, tartışılan özellikleri ile postmodernizmin ilk ağızda dile getirilebilecek, basitleştirilmiş özellikleri arasında, önemli bir benzerlik var. En azından, bir ilk fikir edinmek, postmoderniz...