1 The Download
0 Comment
23.11.2020 Upload date

Josaphat Barbaro - Anadolu'ya Ve İran'a Seyahat

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 647 KB

...göre AkkoyunlularınVenediklilerle ittifak kurmaya çalışması ümera tarafından memnuniyetlekarşılanmaktaydı. Bununla birlikte Barbaro’nun Üveys Bey’in korku içindeyaşadığına dair tespiti Akkoyunlu Devleti’nde içten içe gelişen tahtmücadelelerinin yarattığı gerginlikle ilgili olmalıdır. Çünkü Üveys Bey,Barbaro’nun Urfa’dan ayrılmasından bir süre sonra yeğeni UğurluMehmed’in Şiraz’ı işgal etmesi ve kardeşlerine göre tahta geçme önceliğiniele geçirmeye çalışmasında etkin rol oynamış, çok geçmeden Uzu...