118 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

John Rawls - Siyasal Liberalizm

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

Bu kitap John Rawls'un Bir Adalet Kuramı adlı eserinde sunduğu hakkaniyet olarak adalet fikrini gözden geçirip geliştirirken, bu fikrin felsefi yorumunu önemli boyutta değiştiriyor. Bir Adalet Kuramı’nda Rawls, istikrarlı, esas ahlâki inançları açısından görece homojen, iyi hayatımızın ne olduğu konusunda geniş tabanlı bir uzlaşmaya varmış "iyi düzenlenmiş bir toplumu varsayıyor. Ancak çağdaş demokratik bir toplumda uyuşmaz ve uzlaşmaz çok sayıda dinsel, felsefi ve ahlaki doktrin, demokratik firmalar çerçevesinde birarada varlığını sürdürüyor. Rawls bu olgunun, demokrasinin kalıcı bir özelliği olduğunu kabul ederek, makûl ama uyuşmaz doktrinlerle bölünmüş hür ve eşit yurttaşların nasıl birarada uyum arasında yaşayacağını soruyor.

Kitabın sonunda Rawls'un Siyasal Liberalizmi gözden geçirme planının bir taslağını sunan ve yazarın ölümüyle yarım kalan "Kamusal Aklın Yeniden Ele Alınması" adlı makale yeralmaktadır.

Rawls'un kendi çalışmalarına dair mükemmel bir değerlendirmesi...
Herşeyden evvela bu kitap ahlak felsefesinden politika felsefesine doğru keskin bir dönüşe işaret ediyor.
Jeremy Waldron, The Times Literary Supplement

Rawls'un toplumsal ve ekonomik adalete dair neredeyse evrensel bir ahlak kuramından çağdaş devletin politika kuramına yönelmesi ...çarpıcı, etkileyici ve zorlayıcı bîr dönüşüm.... Rawls'un ele aldığı sorunlarla o ya da bu boyutta mutlaka yüzleşeceğiz.
Bernard Williams, London Review of Books

Rawls'un bu kitabında, J.S. Mill’in eserlerinde karşılaştığımız açıklık, titizlik ve düşünsel tarafsızlık gibi tüm entelektüel erdemler bulunuyor.
John Gray, The New York Times Book Review