14 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

Joachim Hirsch - Materyalist Devlet Teorisi

Siyasi

FILE TYPE: null FILE SIZE: 6 MB

20. yüzyıl devletin geniş bir boyutta arka dönüşüyle kendini göstermiştir. Emperyalizm arasında devlet ve ekonominin iç içe geçmesi; fordist sosyal refah devleti; metropollerdeki sık dönüşüm süreçleri sonucunda ortaya çıkan “yalın devlet”, yeni-sosyal demokrat “etkin devlet” yada günümüzün neo-liberal devleti.

21. yüzyılın başında, kapsamlı bir devlet teorisi hiç bir süre bulunmadığı kadar güncel hale gelmiştir. Joachim Hirsch, 1970’li yıllardan itibaren eleştirel toplum teorisi içerisindeki tartışmaları önemli boyutta etkilemiş bir yazardır.

Kitapta günümüzdeki devlet, dünya sistemi ve emperyalizm bağlantısı ele alınmaktadır
Bu kitap bir esas eserdir. İçerisinde hem materyalist devlet teorisinin ana hatları hem de kapitalist devletler sisteminin dönüşüm süreçleri ele alınmış ve kapitalist devletin ötesinde bir demokrasi için lüzumlu perspektiflerin esas özellikleri ortaya konmuştur.