5 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Jimmy Massey & Natasha Saulnier - Öldür Öldür Öldür

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

...ınlığı barındıran Batı'da- büyük bir isyan ve aşağılanma duygusunu uyandıran ve cihatçılığın meşrulaşmasına yar­dım eden şey, genç Filistinlilerle lsrail tanklarının ve füzelerinin çarpış­ma görüntüsüdür. Kimi durumlarda, göçmen kökenli bazı Fransız genç­lerinin ve lngiliz 'Asyalıların' cihad'a kendilerini adamaya ikna olmala­rının nedeni bu olabiliyor." Ferhad Khosrokhavar vers us Patronsuzlar Metin Yeğin işgal et, diren ve üret ! k • 1 tap Topraksızlar Metin Yeğin 'Patronsuzlar' Neoliberal tra...