7 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Jean Paul Roux - Pasifikten Akdenize Türklerin Tarihi

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 11 MB

...da kitabımda olabildiğince özlü bilgiler vermeye ça­lıştım, bununla birlikte her şeyi kısaltma, özleştirme kaygısı nede­niyle bazı bölümlerin anlaşılması zor, yoğun bölümler olduklarının farkındayım. Pek çok konuyla ilgili olarak suskun kalmak zorunda olduğum gibi bazı eksiklikleri doldurmaya çalıştığım da oldu. Bu ki­tapta, BDT cumhuriyetleri halklarına, tarihin önemli kişiliklerine ve daha önceki basımlarda çok kısa geçtiğim kimi olaylara daha fazla yer vermeye çalıştım. Özellikle kültürel hay...