67 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

James Petras - Henry Veltmeyer - Maskesi Düşürülen Küreselleşme - Mephisto Yayınları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Yirminci yüzyıl insanlık tarihi açısından, kapitalizm ve emperyalizmin yarattığı çok geniş haksızlıklar, adaletsizlikler ve eşitsizliklerle geçti. Pek çok kişi tarafından küreselleşme olarak adlandırılan kapitalist yayılma süreci, dünyanın el değmemiş pek çok alanını açlığa, yoksulluğa, ekonomik iflasa ve yıkıma sürükledi ve bunu serbest pazar ve demokrasi adına meşrulaştırdı ve derinleştirdi. Bugün Latin Amerika, Asya, Afrika ve daha pek çok bölgede yer sektör azgelişmiş ülkeler, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın emperyal ülkelerinin tahakkümü altında bu koşulları kabullenmeye zorlanıyor. Pratikte bu sömürü gittikçe derinleşirken, teorik düzeyde küreselleşmenin ideologları küreselleşmenin tüm insanlığın yararına hizmet ettiğini ve bu sürecin -küreselleşme- kaçınılmaz ve arka döndürülemez olduğunu insanlara yutturmaya çalışıyorlar. Tam da bu noktada, bu kitap; küreselleşmenin aslında yeni bir olgu olmadığını, kapitalizmin tarihi koşullarının bir ürünü olduğunu, bu sürecin ardında kapsamlı bir derslik projesinin yer aldığını ve bu süreci aksine çevirmenin olası olduğunu gösteriyor Ayrıca, küreselleşmenin tüm insanlığın yararına olmadığını ve sadece belirli bir derslik içerisindeki grupların -bankacılar, spekülatif yatırımcılar, ulusötesi şirketler, özel tekeller, uluslararası mali kurumlar, Dünya Bankası, IMF vs.- çıkarlarına hizmet ettiğini kavramak açısından, "küreselleşme" yerine, "emperyalizm" kavramını kullanmanın daha müsait olduğunu belirtiyor. Yazarlar bu sürecin temelini yapan dinamikleri çözümlemekle kalmıyor, tıpkı sürede emperyalizm ve pazar ilişkilerine karşı yeni bir seçenek -emperyalizm çağında sosyalizm- oluşturmanın imkânlarını araştırıyor ve yirmi birinci yüzyılda bu oluşuma hizmet edecek ve toplumsal hareketlerin gelecek vizyonunu genişletecek somut öneriler sunuyorlar.

Yoksulluğun gittikçe büyüdüğü, insanların buna artık boyun eğmediği, başta Latin Amerika olmak üzere, direnişin yükseldiği yaşadığımız dünyada aslında neler olup bittiğini anlamak isteyen herkes için, günümüz Türkiye koşullarına da fer tutacak oldukça etkileyici, canlı ve sert bir kitap...