15 The Download
0 Comment
14.12.2019 Upload date

Jacques Ranciere - Filozof Ve Yoksulları - Metis Yayınları

Felsefe & Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

Rancière kitap boyunca örtük olarak, sonradan yazmış olduğu sonsözde ise açıkça, şunu savunur: Yoksullar ancak bu sözde işbölümünü (yazarın deyimiyle "duyulur olanın bu bölüşümü"nü) reddettikleri, yani tam da hadlerini aşıp düşünme konusunda da eşitlik talep ettikleri sürece siyasal bir özne olarak sahneye çıkabilmişlerdir.