14 The Download
0 Comment
25.04.2020 Upload date

İsmet Zeki Eyüboğlu - Kaygusuz Abdal - Yaşamı Düşünceleri Şiirleri - 1992-Cs

Türk Şiirleri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...işi yüzünden olsa gerek. "Şathiye" sözcüğü Arapça alaya alma, güldürrne, eğlenme, yer­me, kınarna, iğneli söz söyleme gibi değişik anlarnlara gelen "şath"dan gelir. Türk yazınında ise; özellikle Kaygusuz Abdal'ın koşuklarında görüldüğü gibi, bir konuyu alaylı, güldürücü-yerici dille işlernek, alay et­menin örtüsü altında bir düşünceyi dilegetirrnek ya da şeriat yanlılanna karşı din konularını gülünç kılığa so­karak anhtrnak diye anlaşılır. Özellikle şeriatın nite­lediği tanrısal varlık karşısınd...