26 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

İsmet Zeki Eyüboğlu - Divan Şiirinde Sapık Sevgi

Tasavvuf

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...ı sadet ânasib-i lâyât^JL İslâm r akim-ül-alas-safahat-iil-eyyâm sultan-ül-berin- ül-cerin hâkân-ül-masrıkıvn^vel-mağribivn... (Münşeât-ı Feri­dun bey... cild. i . say. 2J.“Bunun yanısara çağdaş Türk yazarlarından ne Orhan Ke­mal, ne Yaşar Kemal ne de onlarm çizgisi üzerinde bulunan bir aydm, bir sanatçı gençlere öğretilir. Öyleki, Pertev Naili Boratav!ın adını bile bilmeyen .duymayan öğrenciler çıkar, yarın liselerde öğretmen olur...— 10 —Divan şiiri gerçek konuları ile ele alınıp okutulsaydı, ...