68 The Download
0 Comment
06.12.2019 Upload date

İsmail Lütfü Erol - Batı Klasik Müziği - Öteki

Müzik

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Kitapta böyle bir kitap dizisinin ilk adımında söylenmesi gereken­lerin saptamasından sonra yazılmış üç değişik bölüm yer alıyor. Her
bir bölümde sözü edilen konulan "ilk adımda "haberdar olunmasıgereken bilgilerden kurulu olduğunun unutulmaması gerekiyor.
Böyle bakılınca gelecek bilgilerin daha işlevsel (dinlemeyi destek­leyici) olabilmesi için okuyucunun bu kitabı gerçekten hiçbir satın
atlamadan ve özümseyerek tüketmesini öneririm. Bunun yerine geti­rilmesi durumunda amacıma erişeceğimi düşünüyorum. Amacım;
insan etkinliğinde erişilebilecek en yüksek, insanla direk ilintili en modern organizasyon örneği der.ilebilecek Klasik Müziğin gereği
gibi dinlenebilmesine katkıdır. Klasik Müziğin gereği gibi dinlenme­sinden ne anlaşılmalıdır? Bu soruya verilecek karşılığın kitapta yer
aldığını söyleyebilirim. Ancak bir ipucu olarak şöyle anlatım edilebilir;Klasik Müzik bir ortak üründür ve birlikte etkinliğin bir sonucu­dur. Birlikte olunduğunda erişilebilecek kazanımlar küçük değildir. Kla­sik Müziğin hazzı yakalandığında bu kazanım lan kavrayabilmek çok
daha kolay olacaktır. Bu sadece başına Klasik Müziğin başaracağı bir şey değildir. Ancak bu müziğin katkısını da küçümsenemez buluyorum.Duyarlı aydına, düşünen kişiye Klasik Müziği gereği gibi dinleye­bilmeyi öneriyorum.