5 The Download
0 Comment
26.04.2020 Upload date

İslamiyetin Kökeni - Anti Dogma

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

...icede hayatı olan anlamında kullanılır Tevrat’ta geçmektedir.  Salat: Namaz ve dua anlamında kullanılır. Kur’an’dan önceki eserlerde rastlanmaz. Aramice kaynaklıdır. Arami ve Süryanilerde Namaz kılardı.Kitap: Süryanicede ‘’Ktobo’’ sözcüğünden gelmedir. Cennet: Süryanicede bahçe anlamına gelen ‘’gentho’’ sözcüğünden bozma olduğu düşünülebilir. Firdevs: Bir cennet adıdır ‘’paradise’’ İbranice ve Yunanca yoluyla Aramilere geçmiştir. Bahçe ya da üzüm bağı anlamında kullanırılır.Cehennem: İbranicede ...