31 The Download
0 Comment
06.01.2020 Upload date

Immanuel Wallerstein - Ütopistik Ya Da 21. Yüzyılın Tarihsel Seçimleri

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 977 KB

Derhal herkes dünyanın bildiğimiz dünya olmadığını, âdeta dünyanın çivisinin çıktığını, kurumların içinin boşaldığını ve geleceğin fazlasıyla belirsizleştiğini söylüyor. harbiden nasıl bir dönemden geçiyoruz?

Çağımızın önde gelen sosyal bilimcilerinden Immanuel Wallerstein “Ütopistik”te bu suale, kapitalizmin uzun vadeli eğilimlerinden hareketle Cevap veriyor. Kapitalizmin ötesinde bir tarihsel sisteme sancılı bir geçiş çağında yaşadığımızı ileri sürüyor Devletlerin mafyalaşmasını, kitlesel göçleri ve etnik-dinsel köktenci hareketleri, bu geçiş çağının dışavurumları olarak yorumluyor.

I. Wallerstein bu süreçte edilgen özneler olmadığımızı, 21. yüzyıldaki etik ve politik tercihlerimizin, kapitalizm ertesi nasıl bir dünyada yaşayacağımızı da büyük ölçüde belirleyeceğini söylüyor.