11 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Imam Gazali - Dinde Kirk Prensip

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 18 MB

...- gelişme de olmaz. Bu sebeple, zâtı ve sıfatları sâbit ve değişmezdirler.- O dünyada akıl yoluyla bilinir; âhirette de bir lütuf ve nimet olmak üzere gözlerle de görülür.bildirilmiştir. (Tahrim, 6) Allah Resûlu aleyhissalatu vesselâm da Miraç hadisinde şöyle buyurmuştur:"Ben Cebrail'in benden daha çok Allah teâlâ'ya karşı huşû' duyduğunu gördüm."11 -Hâdis ve âriz olan şeylerin Allah teâlâ'nın zâtına taalluk etmedikleri hususunda ehl-i İslâm icmâ ve ittifak etmişlerdir. Bu şeylerin O'nun bazı sı...