39 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

İlhan Arsel - Tevrat Ve İncilin Eleştirisi

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 928 MB

Prof. Dr. İlhan Arsel’in bu kitabı, Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi semavi dinlerin sâliklerince “kutsal” diye adlandırılan kitaplarından Tevrat ve İncil’in eleştirisi niteliğindedir. Kitapta yer sektör konulardan birileri şunlardır:Erkeği üstün ve kadını aşağı kılmak açısından Âdem ve Havva masalının önemi; Kain ve Habil’den, köleliğin kurucusu Nuh’a; İbrahim’in yalan ve kandırma usullerine başvurması; Yakub’un oğullarının hile, cinayet, yağma ve talan usulleriyle meslek görmesi; Musa’nın Tanrısının, İsrailoğullarını kendi kavmi olarak seçmesi ve tüm milletlere üstün bilmesi; Davud’un oğlu Amnon’un kendi kız kardeşini iğfal etmesi; İsa’nın kölelik kuruluşunu bitkisel bir kuruluş olarak sürdürmesi; erkeğin üstünlüğünü ve kadının erkeğe boyun eğmesini öngören İncil hükümleri…