43 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

İlhan Arsel - Şeriat Ve Kadın

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 260 MB

“…Dindar ve laik herkezin bu önemli ürünü baştan sona okumasını salık veririm… İrtica ya da gericilik denen davranışın ne kadar ‘çağdışı’ olduğu bu kitaptan apaçık anlaşılıyor. Son yılların en sert birkaç araştırmasından biridir.”
(Talât Halman, Milliyet, 15 Şubat 1988)

“…İlhan Arsel, din sorunlarını, din kitaplarının incelenmesini ve eleştirilmesini bir medeniyet ölçüsü olarak kabul etti. Ortadoğu uygarlığını, Musevi, Hıristiyan ve İslam kaynaklarını inceledi. Denilebilir ki, hayatını bu konulardaki bilimsel araştırmalara adadı; ürünler verdi. Daha önemlisi… Arsel’in medeni ve fikri cesaretidir…”
(Doğu Perinçek, 2000’e Doğru, 12 Mart 1989)

“…Arsel’in kitabı son derece değerli, titiz bir inceleme, araştırma ürünü. Sağlam, dürüst bir bilimadamının değerlendirmesi olarak, sert kaynaklara dayalı. Yürekli, daha güzel bir dünya kurulmasına yönelik, fer tutucu, misal bir çalışma. Kitap, yüzyılımızın kitabı olacak nitelikte. ‘Kadın hakları’ tarafından özellikle…”
(Turan Dursun, 2000’e Doğru, 19 Mart ve 11 Haziran 1989)

“…Prof. Arsel, bu kitabında da özgün kaynaklara, Kur’an-ı Kerim’e, hadislere, ayetlere ve İslam kaynaklarına dayanarak, bu kaynaklara yollama yaparak Şeriat düzeninde kadının nasıl köle özelliğine sokulduğunu anlatıyor.”
(Uğur Mumcu, Cumhuriyet, 6 Nisan 1989)