30 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

İlhan Arsel - Şeriat Ve Eşitsizlik

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

Prof. İlhan Arsel bu kitabında, İslam dininin esas itibariyle "eşitlik" dini olduğunu, kişiler arasında ayrıcalık yaratmadığını, ümmetleri (kavimleri ve milletleri) birbirlerinden üstün kılmadığını iddia eden ve bu iddialarım özellikle Kur'an'ın Hucurât ve Nisa surelerindeki ayetlere dayandırarak örnekler verici İslamcılara şu yanıtı veriyor: "Kuşkusuz ki, bu tür hükümleri ve örnekleri üstünkörü okumakla yetinecek olursak, İslamda eşitlik ilkesinin mevcut olduğunu sanırız. Fakat bunları dikkatlice inceleyecek ve bu arada eşitliği köklü yoktur eden diğer yasalara göz atacak olursak, Muhammed'in tanımladığı Tanrı'nın, kişiler arasında eşitlik yaratmayı aklından bile geçirmediğini görürüz. Aksine, eşitsizliği bitkisel bilmiş ve eşitsiz bir düzen yaratmayı kendisi bakımından övünülecek bir şey saymıştır."
Şeriatın "eşitsizlik" esasına dayandığını ileri süren Arsel, konuyu bizzat Kur'an'dan aldığı ayetler ve hadisler ışığında incelemektedir. (Arka kapaktan)