13 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

İlhan Arsel - Biz Profesörler - İnkılap Kitabevi Yay Cs

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

Biz Profesörler adlı bu kitabı İlhan Arsel, üniversitenin ve öğretim üyelerinin fikirsel ve kişisel yetersizliklerini kamuoyuna açıklamak maksadıyla yazdı. 1977 yılanda üniversiteden istifa ederken şeyle der: "Biz öğretim üyeleri, içimizde hiç kuşkusuz pek iyilerimiz bulunmakla beraber, pek çoğumuz yetersiz ve bilgisiz kimseleriz. Dar görüşlülüğümüz ve tutuculuğumuz her çeşitli tanımlamanın dışında kalır. Çağdaş açıdan üniversite öğrencisi yetiştirecek olgunluktan çok uzağız; yetiştirdiğimiz insanların ne defa düşük bilgiler ve zihniyetle bu toplumun başına bela olduğunu her gün görmekteyiz. Ülkemizi her gün biraz daha uçuruma yaklaştıranlar da bu bizim yetiştirdiklerimizdir. Şu muhakkak ki bizlerin, kendi kendimize çeki düzen vermemiz, kendimizi geniş görüşlülükler ve gerçek bilgilerle donatmamız... ve asıl önemlisi medeni cesarete sahip, sert karakterli kişiler olarak topluma ve yeni kuşaklara Ülkü örneği olmamız, emsal sağlamamız... ve kısacası haysiyetli aydınlara yaraşanı yapmamız, aklımızı başımıza oplamamız koşuldur. Bundan dolayıdır ki bizler, en insafsız, en sert ve ayrıca en abartmalı biçimlerde yerilmeli, başkalarına çuvaldızı batırmadan evvela iğnenin kendimize batırılmasını beklemeli ve bizi yerenleri kafa tacı etmeliyiz. Bu yermeleri, bu iğnelenmeleri göze aldığımız ve buna müstahak bulunduğumuzu kabul ettiğimiz an, müspet yönelişe ilk adımı atmış sayılırız.