199 The Download
0 Comment
18.11.2019 Upload date

İktidarın Mahremiyeti

Cinsel

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 34 MBBU KİTAP Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Y üksek Lisans
Programı için 2005-7 yılları arasında yaptığım araştırmadan ilham­
la doğdu. İngilizce olarak yazılmış ve dolayısıyla yalnız göze çarpan bir
kesime hitap eden bir bilgi üretiminin bir noktadan ardından kütüphane
raflarında ya da elektronik data ortamında unutulmaya yüz tutacak
olması beni içten içe üzüyordu. Bu sebeple tezimi yazarken en ba­
şından bu güne kadar hayalim bu tezi tekrardan Türkçe yazarak kitaplaştırmak
ve tezi yer yer sıkıcı olan akademik formatmdan kurtarıp yaptığım
araştırmayı daha birçok okuyucuyla buluşturmaktı. Bunu gerçekleşti­
rebildiğim ve bilhassa Türkiye'deki feminist literatüre bir katkıda
bulunduğum için fazla mutluyum. Kitabın içeriği en başından beri
araştırmayı yaparken de hayata dair edindiğim bir takım siyasi so­
runlar ve sorular ölçüsünde belirlendi. Bu soruları belirlememde ve
çalışmanın tamamlanmasında emeği geçen çok fazla insan var. On­
lar yapılmaksızın bu çalışmanın sizlerle buluşması olanaksız olacaktı. O
yüzden hepsinin sırayla adını anmak ve eğer unuttuğum bireyler var­
sa kendilerinden özür dilemek istiyorum.