4 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Iki Büyük Kutup Kohut Ve Lacan - Erol Göka

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 917 KB

...i ortamı sağlanamamamışsa, çekirdek ken­dilik' in ortaya çıkmasına imkan yoktur. Yeterli kendiliknesnesi ortamı demek, çocuğun aynalama ve ideallleştirme gereksinimlerini yeterince karşılayabilen ebeveyn tutumlarını içeren bir ortam demektir. Elbette en uygun durumda bi­le çocuğun tüm gereksinimleri karşılanamaz ve hazan bu anlamda kendiliknes­nelerinin başarısız olduğu, çocuğun ise, hayal kırıklığına uğradığı görülür. Ama işte, ne kadar güç yaşantılar olsa da, bu başarısızlıklar ve hayal kırıkl...