23 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

İhsan Süreyya Sırma - 5 & Emevîler Dönemi

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

...ona göre tatbikat sahasına koyarlar. Aynı zamanda devletinin başkanı olan Hz. Muhammed (s.a.s)'in icraau hakkında Allahu Te'ala şöyle buyuruyor Kur'an'da: "Arkadaşınız (Muhammed) (hakk olan ml15'takim yoldan) sapmadı, baula da inanmadı. O kendi heva'sından konuşmaz. Onun konuştuk­ları, Allah'tan gelen bir vahiy' den başka bir şey değildir."3 3 K.K. Necrn silresi, 2-4. 14 Dolayısıyla Peygamberlerin yasakladıklan ya da mübfill kıldık­ları her husus, Vahiy'le uyum içerisindedir. Kısaca; İlam sistem...