11 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

İhsan Fazlıoğlu - Kayıp Halka;islam Türk Felsefe Bilim Tarihinin Anlam Küresi

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...Makaleler, farklı zaman di­limlerinde telif edildiklerinden yer yer oldukça uzun tekrarlar içermektedir; ancak her bir makalenin bütünlüğü açısından söz konusu tekrarlara dokunulmamıştır. Öte yandan Kayıp Halka'da yer alan makaleler, dile getirilen soru ve sorunla­rı genel çerçevede tahkik etmektedir. Asıldan unsura ya da bütünden parçaya gitme olarak özetlenebilecek bu yaklaşım, genel bir çerçeve çizmeyi, kuşatıcı bir kılavuz oluşturmayı amaçladığından, mesai!, soru ve sorunlarla ilgili özel va...