12 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

İhsan Fazlıoğlu - Derin Yapı;islam Türk Felsefe Bilim Tarihinin Kavram Çerçevesi

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...sim dünyası) aynilik, İslam medeniyetinde ortaya çıkan • Bu makale ilk olarak şurada yayımlanmıştır: Divan llmi Araştırma­lar Dergisi, S. 14, İstanbul 2003/1, 1-66. İngilizcesi için bkz: "The Samarqand Mathematical-Astronomical School: A Basis for Otto­man Philosophy and Science", Journal fo r the History of Arabic Science, XIV/1-2, 2008, 3-68. 15 İhsan Fazlıoğlu felsefe-bilim dizgesinin çerçevesini bir arada tutmuş ve ta­rihi sürekliliğini sağlamıştır. Osmanlı felsefe-bilim dizgesi, doğal devam...