4 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

İbrahim Agâh Çubukçu - Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 17 MB

...u, medrese mensuplarına nisbetle geniş bir hoş- , görünün ve insan sevgisinin de öncülüğünü yapmıştır. 8—Türk ta.savvufunun bir özelliği de toplumda dinsel ayrım yü-zünden kin beslemeğe karşı çıkarak kardeşlik münasebeti kurulmasını amaç edinmesidir. 9—Türk tasavvufu sanata uygun ortam hazırlamıştır. Özellikle yazın sanatı tasavvufta gelişmiştir. Böylece ortak bir kültür ve dayanış-ma gelişmiştir. Bu nedenledir ki gerek Haçlı seferlerinden muztarip olan, gerek Moğol istilâsmdan etkilenerek batıy...