37 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

İbni Haldun - Mukaddime 1. Cilt

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 21 MB

... üzere Şam bil­ginlerinin ve ileri gelenlerinin başlarında olduğu halde Timur’un katına geldi. Bilginlere kıymet biçmesini bilen Timur çehre ve hareket tarzını ve kıyafetini, bu cüm­leden üstadın hafifçe bir sarık sarmış olduğunu ve kı­yafetinin güzelliğini gördüğünde üstada iltifat etti, üs­tattan sorular sormağa başladı, üstadın sözlerinin derin­liğini ve verdiği cevaplarında kullandığı hikmetli İfade­leri anladı ve üstadı kendi yanında alıkoydu, üstat, Ti­mur’un elinden kurtulmak Üzere birçok...