10 The Download
0 Comment
18.04.2020 Upload date

İbn-İ Hurdazbih - Yollar Ve Ülkeler - Kitabevi Yayınları

Dünya Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

... P. Yecüc ve Mecüc Seddi'nin Özellikleri ............. . 140 R. Ülkelerin Tabiatlannda Bulunan Garip Durumlar .... . 146 1. Sulann Hal Değiştirmesindeki Gariplikler . . . . . . . . . . . . . 147 2. Dağiann Garip Halleri ......................... . 148 3. Kisra'nın Hicabı .............................. . 148 S. Nehirlerin Çıkış Yerlerine Dair .................. . 149 T. Bu Garipliklerden Bana Bildirilenler .............. . 156 BİBLİYOGRAFYA ..................................... . 159 DİZİN .........