51 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

İbn Haldun. Mukaddime. 2. Cilt (2009)

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 15 MB

İslâm bilimlerinin tüm dallarından, tabiî ve sosyal bilimlere kadar, çağına ulaşan her konuda önemli tahlillerde bulunmuş, “Tarih Felsefesi”nin ve “İktisat Bilimi”nin kurucusu olarak kabul edilmiş. Ayrıca insanlık tarihinin ilk sosyoloğu özelliğini kazanmıştır.
Sosyoloji ilminin çok esas prensiplerini Batılı İlim adamlarından yüzlerce sene evvela ortaya koyan İbn Haldun, tarih, politika teorisi ve sosyal psikoloji alanlarında İtalyan Vico ve Makyavelli'ye, sosyal düzenin genel esaslarında Montesquieu'ya, tarih felsefesi dalında Rousseau ve Auguste Comte'a, devletlerin çöküşü ilkesinde İngiliz tarihçi Edward Gibban'a, pedagoji dalında ise William James ve Herbert Spencz.r'e fer tutan metotlar belirlemiştir.

İbn Haldun’u okumadan felsefeyi, tarihi, devlet İdare biçimini, en önemlisi İslâm’ın ne getirdiğini anlayamayız.