10 The Download
0 Comment
01.02.2020 Upload date

İ. Adil Sönmez - Fethullah Gülen Gerceği

Siyasal İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

Bu çok açık ve evrensel gerçeklere rağmen, sosyal yapımızın lime lime olduğu bir zamanda, herkesi kendi konumunda kabule dayalı bir hoşgörü ve diyalog söylemini seslendiren ve bu söylemiyle siyasilerimizden bürokratlarımıza, oradan meslek adamlarımıza, aydınlarımıza ve sokaktaki vatandaşa kadar toplumumuzun çok geniş kesiminin takdirine mazhar olan Fethullah Gülen hakkında, bazı marjinal kesimler, en küçük somut bir gerçeğe dayanmadan, Fethullah Gülen'i Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhinde gösterebilmek için hukuka aykırı bir propagandayı sürdürebilmektedirler. Bunların bu konudaki derhal derhal tüm iddiaları mahkeme kararlarıyla reddedilmiş, tekzibe maruz kalmış ve kendileri de defalarca mahkum olmuşlardır. Bununla birlikte, kamuoyunun da aydınlatılması ve herhangi yanlış bir düşünce ve yargıya meydan verilmemesi için, Fethullah Gülen konusunda ileri sürülen suçlamaların asılsızlığı bizzat Fethullah Gülen'in şimdiye kadar yazdığı eserlerden, verdiği mülakatlardan ve yaptığı konuşmalardan alıntılar yapılarak, etkinlik ve faaliyetleriyle birlikte, hakkındaki asılsız suçlamalar karşısında müstakil Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarından da örnekler verilerek, ortaya koyulmaya çalışılmıştır.