55 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

Hüseyin Nihal Atsız - Türk Edebiyatı Tarihi

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 977 KB

“Edebiyat tarihi, tarihin bir koludur. Bir milletin edebi mahsullerini yada değişik bir tarifle duygu ve düşünce mahsullerini, tarih çerçevesi içinde, mütalaa eder. Her edebi eser ve her ozan bir milletin ve bir tarih döneminin yetiştirmesi olduğu için edebiyat tarihini de tarihin genel gidişi arasında görmek lazımdır.
Bir ağacın yemiş eda şartlarını incelerken nasıl onun toprağını da göz önünde bulundurmak lazımsa, edebi mahsullerin nasıl meydana geldiğini anlamak için de o devrin tarihini bilmek icap eder. O durumda Türk edebiyatı tarihi demek, Türklerin en eski çağlardan günümüze kadar meydana getirdikleri duygu ve düşünce mahsullerinin yüzyıl asır, o asrın tarihi arasında mütalaası demektir.
Tabiidir ki edebiyat tarihini iyi anlamak için tüm medeniyet unsurlarının da tarihini önceden bilmek şarttır. Böyle olmazsa edebi ürünlerin doğuşundaki neden ve neticeler iyi anlaşılamaz. Edebiyat tarihi medeniyet tarihinden pek küçük farklıdır.” H. N. ATSIZ