38 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

Hüseyin Nihal Atsız - Dokuz Boy Türkler Ve Osmanlı Sultanları Tarihi

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 977 KB

Büyük Türk tarihinde en mühim ve en şanlı devir Osmanlılar devridir. Gerek hayatının uzunluğu, gerek fütuhatının büyüklüğü ve gerekse teşkilât ve medeniyetinin sağlamlığı ve yüksekliği bakımından Osmanlı tarihi, cihan tarihinin pek dikkate değer bir kısmıdır. İnsanlığın tarihinde Osmanlı İmparatorluğundan daha çok yaşayan ve daha büyük topraklara malik olan ancak bir Roma İmparatorluğu vardır. Bununla beraber Roma İmparatorluğu, sonunda yok olarak siyasî hâkimiyeti yabancılara bıraktığı halde Osmanlı İmparatorluğu yalnız rejim değiştirmekle kalmış, topraklarının büyük parçasını elden çıkardığı halde siyasî hâkimiyeti yabancılara kaptırmamış, Türkiye Cumhuriyetini doğurmuştur. Bu bakımdan da Roma İmparatorluğundan üstündür.
 
Tarihte bu kadar mühim bir yer tutan bu imparatorluğun her bakımdan mükemmel bir tarihini yazmak insanlık için mühim borçlardan biridir. Avrupalıların Türk metinlerini anlamak hususundaki fıtrî kabiliyetsizlikleri dolayısı ile bu borç insanlar arasında Türklere, Türkler arasında da Türkiyelilere düşmektedir. Şimdiye kadar yazılan Osmanlı tarihleri arasında en tanınmışı olan Hammer tarihinin bile, bütün değerine rağmen, ne kadar eksik ve yanlış olduğu düşünülürse bu vazifenin ifasında pek geç kalınmış olduğu anlaşılır.