7 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Horepiskopos Aziz Güneş - Türk Süryaniler Tarihi

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 26 MB

...zaketen verilmiştir. (Fotokopisini kasdediyorlar) Dergi Sahife; 3.VESİKA: 2 ŞEKİL: 2İkinci vesikada:Yazıt. 1907’de M. F. COMONT tarafından BİRECİK (eski adıyla BİRTA) Kalesinde, yani Fırat nehrinin sol kıyısında ve Urfaya (Edesse) 75 km. yakınında bulunduğu kaydedilmiştir. Yazı eski Süryanice Est- rangele tipidir. Türkçede Süryanice harflerin alınmamasından tercüme­sine re’sen geçmek zorunluğu vardır.Tercümesi:«M.S. 317 yılının ADAR (Mart) ayında ZARKHON S. ABGAR’ın oğ­lu A. BİRTA’da kumandan MA...