4 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Hilmi Ziya Ülken - Türk Tefekkür Tarihi

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 32 MB

...nların aralarındaki karşılıklı münasebetleri hesaba katmak ve eskiden beri alışılmış olduğu gibi, sadece, felsefe veya ilim tarihine hasrolunmamak lazım gelecektir. Kitabımızın mevzuu Türk tefekkür tarihi olduğu için, yuka-rıda yaptığımız tasnifi kendi tarihimize tatbik etmeye çalışa-cağız. Bu tarzda bir teşebbüs evvelce Yunan tefekkürü hakkında Robin tarafından yapılmış; fakat saydığımız bahislerden mü-Başlangıç 9 him bir kısmı ihmal edilerek yalnız 'kitabî' mâlumatla iktifa edildiği için -hakl...