236 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Herbert Heaton - Avrupa İktisat Tarihi (Cilt 1)

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 11 MB

Avrupa son beş yüzyılda oluşturduğu medeniyet formuyla içinde yaşadığımız dünyayı, tüm boyutlarıyla şekillendirmiş ve şekillendirmekte olan bir kıtadır. Bu mutlak belirleyici medeniyet biçimi, bitkisel ki, kudretinin özünde bir iktisadi büyüme ve yapılanma sürecine sahiptir. Ne de olsa her şey, ama her şey, en sonunda bir boyutta iktisadiyata yaslanır. İktisat her ne kadar itibarı teslim edilmesi mutlak olarak gereken bir İlim ise de, tüm toplum bilim disiplinleri gibi, özünde" "TARİH" dediğimiz düşünme ve araştırma uğraşının bir ürünüdür ve kaynağını da ondan alır. Geçtiğimiz yüzyılın (20. yüzyıl!) en sıkı iktisatçılarından bir tanesi olmasının yanında, dünyamızı şekillendiren Avrupa'nın iktisadi tarihine en hakim araştırmacılarından bir tanesi olan Herbert Heaton'ın bu ayrıntılı kitabı, aslında arasında yaşadığımız dünyayı ekonomi açısından anlaşılır kılmakta eşi yoktur bir kaynaktır. Herbert Heaton'ın Avrupa İktisat Tarihi, Modern Dünya'nın kurucusu olan Avrupa Uygarlığının ve dolayısıyla da Modern Dünya'nın iktisadi tarihinin kapsamlı bir özetini sunmaktadır.