4 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Henrich Heine - Seyehat Tabloları Iı - Meb Yay- 1946

Dünya Şiirleri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

... çeşit ç e ş itti; m e se lâ : S u sanna’n ın fevka­lâd e m acerası, L ed a’n ın K uğu şarkısı, S ab in e’li k a d ın la rın k açırılm ası, L u k re tia ’m n , b u çıp lak m em eli, iri yarı, faziletin tim sali gibi d u ra n k a n ilin , göğsüne h a n ç e ri b a tırm a sı, ra h m e tli B e th m a n n 8, L a b e lle ferroniere?, h â sılı, in sa ­nı çiled en ç ık a ra c ak k a d a r güzel bidçak ç e h ­reler... A m a, y ine de, fazla p a z a rlık etm ed en ta b a n c a la rı satın ald ım , k u rşu...